TERBIND - Porady

PORADA 1
Jak dobrać odpowiedni czas nagrzewania do oprawy miękkiej lub twardej?
Porada 1 - Włącznik i diody
Po włączeniu termobindownicy (włącznik zasilania znajduje się na tylnej ściance obudowy urządzenia), na około 2 sekundy zaświeci się dioda zielona lub niebieska, które sygnalizują, że urządzenie jest ustawione odpowiednio na:
• tryb 1 – praca w normalnej temperaturze (145°C) dla okładek standardowych (m.in. O.THERMOLUX, O.THERMOMAT, O.OFFICE, O.THERMOLINEN, O.DIPLOMAT Classic)
• tryb 2 – praca w obniżonej temperaturze (120°C) dla mniej odpornych na temperaturę okładek (m.in. wszystkie pozostałe okładki O.DIPLOMAT)
Następnie rozpocznie się proces nagrzewania płyty grzewczej urządzenia, który poprzedza krótki sygnał dźwiękowy, a wskaźniki LED zaświecą się na czerwono. W tym czasie nie należy wkładać okładek do szczeliny bindującej (w razie włożenia oprawy, urządzenie sygnalizuje konieczność jej wyciągnięcia przerywanym sygnałem dźwiękowym oraz pulsacyjnym świeceniem odpowiedniego wskaźnika LED). Po kilku minutach płyta grzewcza osiągnie odpowiednią temperaturę, co zostanie zasygnalizowane zmianą koloru obu wskaźników LED na kolor zielony (dla opraw w temperaturze 145°C) lub na kolor niebieski (dla oprawy w temperaturze 120°C) oraz krótkim, podwójnym sygnałem dźwiękowym.
Porada 1 - Tryb pracy
Tryb pracy urządzenia (145°C lub 120°C) można zmienić przytrzymując przycisk trybu pracy(znajduje się na tylnej ściance obudowy urządzenia) przez około 3 sekundy. Każde przytrzymanie przycisku powoduje przejście z jednego trybu pracy do drugiego. Przełączenie trybu potwierdzane jest krótkim zaświeceniem wskaźników LED w odpowiednim kolorze, a po osiągnięciu prawidłowej dla danego trybu pracy temperatury grzałki również podwójnym sygnałem dźwiękowym. Przełączenia trybu pracy można dokonywać również w trakcie i po rozgrzaniu urządzenia.
Porada 1 - Wnęka
Okładkę wraz z równo ułożonymi kartkami należy włożyć do wnęki roboczej grzbietem skierowanym ku dołowi zgodnie z opisem na urządzeniu:
• oprawy miękkie należy dosunąć do prawej krawędzi wnęki
• oprawy twarde należy dosunąć do lewej krawędzi wnęki
Odpowiedni wskaźnik LED zmieni kolor z zielonego lub niebieskiego na czerwony oraz będzie słychać krótki sygnał dźwiękowy – proces termobindowania zostanie rozpoczęty. Po właściwym czasie (dla danego rodzaju oprawy), będzie słychać przerywany sygnał dźwiękowy, a odpowiedni wskaźnik LED zacznie świecić pulsacyjnie na zielono lub niebiesko – proces termobindowania zostanie zakończony.
PORADA 2
Jak bindować termookładki miękkie z przezroczystą okładką przednią wykonaną z tworzywa PCW, aby uniknąć elektryzowania?
Porada 2 - Efekt elektryzowania się okładki
Aby uniknąć elektryzowania się przezroczystej okładki z pierwszą stroną dokumentacji należy odchylić przezroczystą okładkę przednią. Następnie należy wyrównać plik kartek i włożyć do okładki tak, aby wszystkie kartki równomiernie stykały się z paskiem kleju znajdującym się wewnątrz grzbietu okładki. Dopiero teraz należy umieścić całość w termobindownicy.
PORADA 3
Jak poprawnie schładzać termookładki?
Porada 3 - Chłodzenie
Po poprawnie zakończonym procesie bindowania należy wyjąć oprawiony dokument i uderzyć jego grzbietem o płaską powierzchnię, aby wszystkie kartki zatopiły się w kleju. Następnie należy odstawić dokument na miejsce do chłodzenia opraw, znajdujące się na obudowie urządzenia. Po kilku minutach oprawa jest gotowa.
PORADA 4
Jak jednocześnie oprawić okładkę miękką i twardą?
Porada 4 - Równoczesne termobindowanie okładki miękiej i twardej
Urządzenie DUO 500 VarioTemp umożliwia jednoczesną oprawę dwóch dokumentów (w trybie 1 – 145°C), jednego w okładce twardej i jednego w miękkiej. Należy włożyć okładkę twardą i dosunąć do lewej strony oraz włożyć okładkę miękką i dosunąć do prawej strony wnęki roboczej. Zakończenie procesu bindowania odpowiedniej oprawy sygnalizuje pulsowanie odpowiadającego jej wskaźnika LED oraz sygnał dźwiękowy.
PORADA 5
Jak łatwo otwierać przednią stronę dokumentacji miękkiej?
Porada 5 - Big okładki
Miękką okładkę schłodzonej oprawy można zgiąć wzdłuż rowka (tzw. big), dzięki czemu łatwiej będzie ją otwierać.
PORADA 6
Co w przypadku, gdy pojedyncze kartki nie zostały poprawnie zbindowane?
Porada 6 - Popawianie termobindowania
Jeśli zbindujemy dokumentację w sposób niepoprawny może się zdarzyć, że pojedyncze kartki nie zostaną zbindowane. W takim przypadku należy ponownie przejść krok po kroku przez proces termobindowania, poprawiając położenie kartek.
X

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz sklep internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityką prywatności